Унив.-Ас. Маг. Елица Тилкиджиева -

Практика за психотерапия и личностен разтеж

Психотерапия означава подкрепа, изцеление и развитие на целия човек - душата, ума и жизнеността. Базирана върху диалог и във връзката между клиент и терапевт, психотерапията има за цел да облекчи психическото страдание, да помогне в житейските кризи, да промени възпрепятстващи поведения и нагласи и да насърчи личното развитие и здравето. Успехът в психотерапията изисква активно ангажиране на клиента.

В защитена и поверителна обстановка ще обсъдим Вашите трудности, житейски ситуации, преживявания, отношения със значими хора, работно положение и социална среда, за да разберем напълно причината за проблема и да събудим собствената Ви вътрешна сила, необходима, за да направите вътрешните и външни промени за пълноценен и здравословен живот.

По пътя, най-вероятно не само ще разрешите проблема, който Ви е довел до психотерапия, но и сигурно ще преоткриете себе си в процеса, ще изпитате личностно развитие, ще повишите нивото на осъзнаване и ще научите нови компетенции, които ще Ви помогнат да изградите по-значими и удовлетворяващи взаимоотношения, както и да подобрите способността си да се справяте по-добре с бъдещи предизвикателства.

Прочети повече

КАКВО ПРЕДЛАГАМ?

Работя активно на английски, немски и български език.

психотерапия Грац

Индивидуална терапия


Тази форма на терапия е много подходяща за справяне с жизнени кризи, травми, проблеми в отношенията, различни психични разстройства, както и за самоосъзнаване и развитие на личността. В индивидуалната терапия взаимодействието е между пациент и терапевт.
психотерапия Грац

Терапия на двойки


Тази форма на лечение е много подходяща за справяне с конфликти и преодоляване на предизвикателства в междуличностните отношения. В терапията на двойки взаимодействието е между пациент, партньор и терапевт.
психотерапия Грац

Групова терапия


Този тип терапия е много подходящ за работа с различни модели на поведение, самосъзнание и личен растеж в групова среда. При груповата терапия взаимодействието се осъществява в защитена групова обстановка, в която взимат редовно участие между 8 и 12 души.
психотерапия Грац

Организационно и личностно консултиране


Този тип консултиране подпомага професионалната саморефлексия на единични лица, екипи и организации. Той е много подходящ за осигуряване на подкрепа в предизвикателни професионални ситуации (идентичност, конфликти, предотвратяване на burn-out и т.н.), както и при търсене на нова професионална насока.
психотерапия Грац

Супервизия


Професионално обсъждане на предизвикателствата, свързани с работата, се предлага за хората, работещи в областта на психичното здраве, в индивидуална и групова форма.
психотерапия Грац

Семинари


Предлагам също семинари и лекции по различни психологически, психо-социални и психотерапевтични теми.

КАКВО Е ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ?

В същността си Гещалт терапията е теория на растежа и развитието, в която непосредственото субективно преживяване (как възприемаме себе си и околната ни среда), здравословното саморегулиране (как задоволяваме нуждите си) и себереализацията (как развиваме потенциала си), играят централна роля.

Гещалт терапията е интегративен подход с елементи на психоанализа, Гещалт психология, теория на полето, екзистенциална философия, феноменология, философията на Мартин Бубър за взаимоотношенията и диалога, както и психотерапия на тялото. Гещалт терапията се основава на холистичен възглед - човешките същества се възприемат като единство на душата, тялото и духа, вплетени в тяхната социална и екологична среда.

Целта на терапията е лично и обществено развитие чрез активиране на самолечебната сила и потенциала на индивида, както и чрез възстановяване на личната отговорност и възможността за вземане на решения. Гещалт терапията е начин на живот, който се характеризира с внимание, уважение и благодарност към себе си, другите и околната среда.

Gestalt (Гещалт) е немска дума, която означава "цялостна структура", "хармонична конфигурация", "смислено организирано цяло".

Прочети повече

КОЯ СЪМ АЗ?

психотерапия Грац Аз съм психотерапевт, обучаващ терапевт, консултант и супервайзор, както и университетски асистент в университета "Зигмунд Фройд" във Виена. В моята терапевтична и академична практика работя на английски, немски и български език. От 2004 г. работя в областта на психичното здраве и през годините имах възможността да консултирам множество хора с многостранни психически и психосоциални проблеми.

Родена съм в София, България. Моят личен и академичен път ме доведе в Австрия през 2009 г., където се специализирах в психотерапия, където отрких своето благоденствие, и където продължавам да се развивам всеки ден. Живея в щастлива връзка в Грац и все още нямам деца.

Прочети повече

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР И ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ?

Можете да се свържете с мен на телефон +43 678 12 8976 2 или да ми оставите съобщение, като използвате формуляра за връзка по-долу.

Ще се радвам да се свържете с мен!

За съжаление в момента не приемам нови клиенти в Грац, тъй като премествам практиката си във Виена.

психотерапия Грац
Не можете да видите изображението? Кликнете върхуТУК да се зареди отново.
Унив.-Ас. Маг. Елица Тилкиджиева,
Практика за психотерапия и личностен разтеж
Изчисли маршрута